In het najaar weer volop wildgerechten op het menu !

Zoek in de buurt van:

Voor een gezonde wildstand

Ziet u jagers met jachtgeweren lopen in het veld, dan zult u zich misschien toch even op het hoofd krabben. Jagen, kan dat eigenlijk nog wel anno 2016? Het antwoord op deze vraag is genuanceerder dan u misschien zou denken..

Ons land behoort tot de dichtstbevolkte landen ter wereld. We hebben een intensief gebruikt wegennet, uitgebreide industrieterreinen en groeiende steden. Toch leven er nog steeds veel dieren in het wild. Om te zorgen voor een goede balans tussen mens en dier, is ingrijpen in de wildstand noodzakelijk. Wanneer wilde dieren in (te) grote aantallen voorkomen, kunnen ze namelijk overlast veroorzaken. Ze brengen ziekten over, vernielen landbouwgewassen of vormen een bedreiging voor de verkeersveiligheid. Daarom moet een klein deel van het wild worden gedood.

Verzorging van het jachtveld

Jagers werken mee aan een gezonde wildstand. Elke jager houdt bij wat er leeft in zijn gebied. Op basis daarvan wordt bepaald hoeveel er mag worden geschoten. Daarnaast verzorgen jagers het jachtveld gedurende het hele jaar. Ze scheppen bijvoorbeeld de nodige rustplaatsen voor het wild en leggen fauna-akkers aan, waar de dieren rustig en ongestoord kunnen eten.

Arrangementen

Wildbrochure

Wild eten in de Achterhoek

Vanaf eind september is de nieuwe brochure weer verkrijgbaar bij de deelnemende wildrestaurants.